myrslottet

sine sider er under arbeid

Kontakt

Myrslottet AS

v/ Jon-Egil Kroken

Org nr. 911 587 394 MVA

Konto nr: 1503.33.91169

Vipps nr: 67435

Ca 15 minutters kjøring fra Elverum

Telefon: 95804348

Besøks adresse: Endenvegen 52, 2410 Hernes

Post adresse: Endenvegen 57, 2410 Hernes

E-post: jekroken@gmail.com

Facebook side: facebook.com/myrslottet